Activitati in Comisii

A. AMENDAMENTE:

 

I. Comisia ENVI (membru deplin)

 

Raport privind comercializarea produselor biodistructive in vederea prelungirii termenului de tranziţie

Amendamente depuse: 14

Daciana Sarbu: Raportor

 

Propunere de Directiva privind protectia animalelor utilizate  in scopuri  stiintifice

Amendamente depuse: 24

Daciana Sarbu: Raportor din partea grupului PSE

 

Raport privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuală

Amendamente depuse: 2

 

Raport privind protectia mediului prin drept penal.
Amendamente depuse: 2

 

 

Rezolutie a Parlamentului European privind donarile si transplanturile de organe.
Amendamente depuse: 3

 

Propunere de rezolutie privind Cartea Verde: Catre o noua cultura a mobilitatii urbane.
Amendamente depuse si adoptate: 3
Raportul a fost votat cu 41 de voturi pentru, 3 impotriva si nici o abtinere

 

Cartea Alba pe probleme de nutritie si obezitate

Amendamente depuse: 3

 

Regulament al Consiliului privind protectia ecosistemelor marine vulnerabile din marea libera impotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund.

 Daciana Sarbu: Raportor Virtual PSE

Amendamente depuse: 7

 

Examinarea intermediara a planului european de actiune pentru sanatate si mediu 2004-2010.
Amendamente depuse: 3

 

Raportul privind Cartea Verde pentru instrumentele de piata utilizate in scopuri aferente politicii de mediu si altor politici conexe.
Amendamente depuse: 1
Daciana Sarbu a introdus un amendament privind luarea in considerare a elasticitatii pretului in incercarea de a influenta modalitatile de protectie si consum pentru optimizarea calitatii mediului.

 

Raport de initiativa „Rezolvarea problemei deficitului de apa si a secetei in Uniunea Europeana”.
Amendamente depuse: 8

 

Directiva privind promovarea energiilor regenerabile (dosar care face parte din Pachetul privind Schimbarile Climatice).
Amendamente depuse: 5

 

Propunere de regulament pentru stabilirea standardelor de performanta privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordarii integrate a Comunitatii de a reduce emisiile de Co2 produse de vehicule utilitare usoare.
Amendamente depuse: 5

 

Directiva privind schema de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera (ETS).
Amendamente depuse: 4

 

Decizia privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera pana in 2020.
Amendamente depuse: 12

 

Raportul privind problemele de sanatate legate de alimentatie, excesul de greutate si obezitate.
Amendamente depuse: 3

 

Proiectul de aviz privind actiunile comunitare in domeniul vanatorii de balene

Daciana Sarbu: raportor fictiv

Amendamente depuse: 3

 

Raportul de initiativa privind sanatatea mintala

Amendamente depuse: 4

 

 

II. Comisia LIBE (membru supleant)

 

Propunere de rezolutie: Problemele si perspectivele cetateniei europene

 

Proiect de Aviz destinat Comisiei pentru industrie, cercetare si energie privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora.
Amendamente depuse:12

 

 

 B. RAPOARTE 

I. Comisia ENVI

 

Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 98/8/CE privind comercializarea produselor biodistructive in vederea prelungirii anumitor termene

Daciana Sarbu: raportor

 

Asigurarea calitatii produselor alimentare – armonizarea sau recunoasterea reciproca a standardelor

Daciana Sarbu: raportor din partea grupului PSE

 

Propunere de Directiva a Consiliului cu privire la punerea in aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala

Daciana Sarbu: raportor virtual

 

Propunerea de regulament al Consiliului privind protectia ecosistemelor marine vulnerabile din marea libera impotriva efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de fund

 

Daciana Sarbu: Raportor virtual pentru opinia ENVI

Amendamente depuse: 7

Amendamente votate: 5

 

Raportor virtual din partea Comisiei ENVI la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deseurile, cu privire la competentele de executare conferite Comisiei.

Rezultatele votului in sedinta plenara: 502 +, 7 -, 10 abtineri

 

Carte verde privind pregatirea pentru amenintarile biologice

 Daciana Sarbu: Raportor virtual

 

Asigurarea calitații alimentelor – armonizare sau recunoaștere     reciproca a standardelor

 Daciana Sarbu: Raportor virtual

 

II. Comisia LIBE (membru supleant)

 

Raportor virtual de opinie, din partea Comisiei LIBE (membru supleant), pentru raportul „Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor Parlamentului European si ale Consiliului :

 – 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice,

– 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora,

– si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice SEC(2007) 1472 SEC(2007) 1473″ (Pachetul Telecom)

LIBE este Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European.

 Amendamente depuse:12

 

 

C. Propuneri de rezolutie

 

Propunere de rezolutie privind calamitatile naturale in Europa

 

Propunere de rezolutie referitoare la schimbarile climatice si impactul acestora asupra cresterii incidentei cazurilor de malarie B6-0618/2008

 

Reclame