Explicatii de vot

Propunere de recomandare a Parlamentului European adresata Consiliului privind combaterea exploatarii sexuale a copiilor si a pornografiei infantile

 

Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile

 

Propunerea de decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera astfel incat sa respecte angajamentele Comunitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2020

 

Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind stocarea geologica a dioxidului de carbon și de modificare a Directivelor 85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului, a Directivelor 2000/60/EC, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006

 

Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a standardelor de performanta privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordarii integrate a Comunitatii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare usoare

 

Propunerea de regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor si cooperarea in materie de obligatii de intretinere

 

Propunere de rezolutie- Sectorul Apicol

 

Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 referitor la statisticile privind deseurile, cu privire la competentele de executare conferite Comisiei. (Comisia ENVI)

 

Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind omologarea tip a motoarelor de vehicule pe baza de hidrogen si de modificare a Directivei 2007/46/CE (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD)), Comisia pentru piata interna si protectia consumatorilor

 

Evaluarea sistemului de la Dublin, Comisia LIBE

 

Rezolutia Parlamentului European asupra strategiei europene pentru populatia rroma

Reclame