Interventii in sedinta plenara

Sistemul comunitar de etichetare ecologică – Participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (dezbatere) 

 Tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală  

 Consolidarea securităţii şi a libertăţilor fundamentale pe internet (dezbatere)  

 Viitorul industriei auto (dezbatere)  

 Reglementarea produselor cosmetice

 Comercializarea produselor biodestructive – O nouă propunere de revizuire privind biocidele (dezbatere)  I

 Comercializarea produselor biodestructive – O nouă propunere de revizuire privind biocidele (dezbatere)  II

 Dialog activ cu cetăţenii cu privire la Europa (prezentare succintă) 

 Emisii industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării)  (dezbatere)

 Locul special pe care il ocupa copiii in actiunile externe ale Uniunii Europene

 Rolul Uniunii Europene in Orientul Mijlociu

 2050: viitorul incepe azi – recomandari pentru o viitoare politica integrata pentru protecția mediului in UE”

 Spatiile naturale din Europa

 Elementele de securitate si elementele biometrice integrate in pasapoarte si in documente de calatorie emise de statele membre

 

Directiva cadru referitoare la utilizarea durabila a pesticidelor – Introducerea pe piata a produselor fitosanitare

 

Politica agricola comuna si siguranta alimentara mondiala

 

Politica Comuna a Pescuitului si gestionarea pescuitului pe baza  ecosistemelor

 

Comercializarea cotelor de emisie de gaze cu efect de sera

 

Situatia negocierilor privind pachetul referitor la schimbarile climatice si energie

 

Revizuirea Recomandarii 2001/331/CE de stabilire a unor criterii minime pentru inspectiile de mediu in statele membre

 

Conditii de intrare si de sedere a resortisantilor din tarile terte pentru ocuparea unor locuri de munca inalt calificate – Procedura unica pentru solicitarea permisului de sedere si de munca

 

Programul pentru incurajarea consumului de fructe in scoli

 

Modificari ale conditiilor autorizatiilor de introducere pe piata pentru medicamente – Contrafacerea medicamentelor

 

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante

 

Legea aplicabila in materie matrimoniala – Modificarea regulamentului in ceea ce priveste competenta si instituirea unor dispozitii privind legea aplicabila in materie matrimoniala

 

Impreuna pentru sanatate: O abordare strategica pentru UE 2008-2013

 

Confruntarea problemei deficitului de apa si a secetei in Uniunea Europeana

 

Pachet social (A doua parte )

 

Cartea alba privind problemele de sanatate legate de alimentatie, excesul de greutate si obezitate

 

16.Combaterea terorismului – Protectia datelor cu caracter personal

 

Evaluarea intermediara a planului de actiune european pentru mediu si sanatate 2004-2010

 

Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor – Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (modificarea Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ) – Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (modificarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004)

 

Reteaua Judiciara Europeana – Consolidarea Eurojust si modificarea Deciziei 2002/187/JAI – Aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotararilor judecatoresti in materie penala

 

Modificarea Directivei 2003/87/CE pentru a include activitatile de aviatie in sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

 

Consolidarea capacitatii de reactie a Uniunii Europene in caz de catastrofe

 

Protectia ecosistemelor marine vulnerabile

 

Fapte demonstrate stiintific legate de schimbarile climatice: descoperiri si recomandari in vederea luarii de decizii

 

Gestionarea rezervelor de pesti de adancime

 

Donarea si transplantul de organe: actiuni politice la nivelul Uniunii Europene

 

Revizuirea la jumatatea perioadei a celui de-al saselea program comunitar de actiune pentru mediu

 

Rezultatele Consiliului European

 

Statistici referitoare la produsele fitosanitare

 

Factorii care incurajeaza terorismul si favorizeaza recrutarea de teroristi

 

Rezultatele Conferintei privind schimbarile climatice (Bali)

 

Propuneri in materie de energie si schimbari climatice

 

Exportul si importul de produse chimice periculoase

 

Lupta impotriva accentuarii extremismului in Europa

 

Poluarea cauzata de mareea neagra in Marea Neagra si in Marea Azov ca urmare a naufragiului mai multor nave

 

Politica a Comunitatii privind mediul marin

 

Coordonarea anumitor acte cu putere de lege si acte administrative ale statelor membre cu privire la desfasurarea activitatilor de difuzare a programelor de televiziune

 

Jucarii periculoase fabricate in China

 

Strategia Uniunii Europene de sprijinire a statelor membre in vederea reducerii efectelor nocive ale consumului de alcool

Reclame